La vlen të nuhatësh

Ti je ende i pavendosur se cilin mësim profesioni dëshiron të bësh pas shkollës? Atëherë bëje si Lino!

Mësim profesioni me maturë profesionale – çfarë duhet të di unë?

Të bëj maturën profesionale? Me mësimin e profesionit si instalues:e panelesh diellore, nuk ka asnjë problem! Gjithçka që është e nevojshme për këtë janë notat e mira në Sek, një ndërmarrje për mësimin e profesionit e cila është dakord dhe motivimi, të japësh pak më tepër gaz sesa mesatarisht.

Maturën profesionale ti mund ta bësh jo vetëm gjatë por edhe pas mësimit të profesionit. Atëherë ajo zgjat një vit, nëse ti shkon në shkollë me orar të plotë dhe një vit e gjysmë deri në dy vjet, nëse ti paralelisht punon. Me diplomën, ty të qëndrojnë të hapura shumë mundësi profesionale: Nëse ti ke maturën profesionale, mund të shkosh të studiosh direkt në shkollën e lartë profesionale. Madje është i mundur edhe një studim në universitet: Për këtë ty të nevojitet vetëm një e ashtuquajtur “Passerelle” [provim shtesë mbi maturën profesionale] njëvjeçare.

Më shpejt në të ardhmen

Në varësi të arsimimit paraprak ti mund ta bësh të shkurtuar mësimin e profesionit. Me një EFZ në një profesion të ngjashëm si një profesion teknik ndërtesash ose një profesioni tjetër ndërtimi, ose po ashtu me një maturë gjimnazi ti hyn direkt në vitin e dytë të mësimit të profesionit. Nëse ti ke bërë një EFZ në një profesion për mbështjelljen e ndërtesave, ti hyn madje menjëherë në vitin e tretë të mësimit të profesionit.

Sqaroje me ndërmarrjen për mësimin e profesionit dhe me seksionin për mësimin e profesionit në kantonin tënd, çfarë merret në konsideratë për ty. Për të marrë një miratim për mësimin e shkurtuar të profesionit duhet të paraqiten të paktën gjashtë muaj përvojë profesionale.

Mësimi i shkurtuar i profesionit merret në konsideratë për profesionet e mëposhtme: hermetizues:e EFZ, mbulues:e çatish EFZ, ndërtues:e fasadash EFZ, teneqepunues:e EFZ, zdrukthëtare / zdrukthëtar EFZ

Si vazhdohet më tej pas mësimit tënd të profesionit?

Si instalues:e panelesh diellore ty të qëndrojnë hapur shumë rrugë tërheqëse karriere. Nëse ti pas kësaj dëshiron të bësh një mësim profesioni në fushën e mbështjelljeve të ndërtesave, ti përfiton nga një kohë e shkurtër e mësimit të profesionit. Kjo vlen për profesione si p.sh mbulues:e çatish dhe ndërtues:e fasadash. Ti mund të ngjitesh edhe direkt duke filluar një kualifikim të mëtejshëm si udhëheqës:e projekti për montimin e paneleve diellore, teknik:e energjie dhe mjedisi ose mjeshtër:mjeshtre mbështjelljeje ndërtesash.

I uritur edhe për më tepër dije? Në shkollën e lartë profesionale të qëndrojnë të hapura degë studimi në fushën e teknikës së energjisë dhe të mjedisit, teknikës së ndërtesave, energjisë së ripërtëritshme dhe elektroteknikës. Pra shumë mundësi për t’u pozicionuar në një fushë tërheqëse dhe plot sfida!

Çfarë mëson ti gjatë mësimit të profesionit?

Gjatë mësimi tënd të profesionit si instalues:e panelesh diellore ti merr njohuri të gjëra përreth montimit dhe instalimit të sistemeve fotovoltaike. Ti mëson, për shembull, si t’i planifikosh dhe organizosh proceset e punës, si të kontrollosh aparatet e punës dhe materialin dhe si të krijosh shtrirjen e linjave dhe si të lidhësh linjat.

Ti do të përgatitesh që të gjesh dhe të mënjanosh çrregullime në sistemedhe të çmontosh sisteme të vjetra ose me defekte. Përveç kësaj ti merr një shkollim të gjerë në përkujdesjen dhe shërbimin e klientëve. Një mësim profesioni si instalues:e panelesh diellore të ofron ty mundësinë të fillosh një karrierë në fushën e paneleve diellore që rritet me shpejtësi. Me këtë ti vendos një bazament të qëndrueshëm nga ana profesionale mbi të cilën ndërton një karrierë shumë premtuese.

Cilët janë punëdhënësit e tu?

Me një mësim profesioni si instalues:e panelesh diellore ti krijon një perspektivë të shkëlqyer për të ardhmen. Sepse Zvicra po përjeton një bum të vërtetë panelesh diellore! Potenciali i energjisë diellore është ende larg nga shfrytëzimi i plotë dhe forca të kualifikuara, të formuara mirë profesionalisht, kërkohen shumë.

Nuk ka vende pune vetëm në ndërmarrjet që janë thjesht për panelet diellore por edhe në ndërmarrjet elektrike dhe në ndërmarrjet për mbulimin e çative. Përveç kësaj ndërmarrjet e mëdha si centralet elektrike kanë nevojë për profesionistë të paneleve diellore. Ato ndërtojnë sisteme në rast të të cilave instalues:e panelesh diellore venë në dispozicion njohuritë e tyre teknike si për montimin dhe punimin ashtu edhe për mirëmbajtjen e tyre. Me një kualifikim të mëtejshëm si drejtues:e ndërtimesh, drejtues:e projekti, drejtues:e dege ose madje administrator:e biznesi, instalues:e panelesh diellore mund të zhvillohen më tej brenda dhe jashtë ndërmarrjes së tyre ose të bëhen të vetëpunësuar.

Çfarë bën një instalues:e panelesh diellore?

Si instalues:e panelesh diellore ti kujdesesh që sistemet e paneleve diellore të montohen saktësisht siç u planifikuan. Për këtë ti shqyrton dokumentet e porosisë dhe planet dhe siguron që i gjithë materiali i nevojshëm të jetë në vend dhe të gjitha aparatet e punës të jenë në gjendje punë pa të meta. Ti fikson mbi çati sistemin e montimit, shtron modulet e paneleve diellore dhe krijon shtresat për linjat elektrike. Ti instalon edhe zgjidhje për akumulimin e rrymës elektrike dhe mënjanon çrregullime të lehta në centralin elektrik diellor.
Dikur çdo sistem panelesh diellore është konsumuar, atëherë ti e çmonton atë në mënyrë të përshtatshme specifike dhe me mjedisin. Ti nuk bashkëpunon vetëm me kolegë:e të ndërmarrjes tënde të mësimit të profesionit por edhe me punonjës të kualifikuar nga fusha të tjera si zdrukthëtaria, teneqepunuesë, çatimbulues ose instalime elektrike.

Profesioni yt me të ardhme

Si instalues:e panelesh diellore ti fillon në një degë, në të cilën në vitet e ardhshme do të ndodhë vërtet shumë. Energjia diellore jep një kontribut të rëndësishëm në shndërrimin energjetik. Programe nxitjeje të federatës dhe kantonit kujdesen që në vitet dhe dekadat e ardhshme të planifikohen dhe të instalohen mbi çatitë zvicerane shumë sisteme panelesh diellore.

Deri tani nuk ka pasur asnjë profesion për instalimin e paneleve diellore – pra ti je gjatë kësaj pjesëtar në ekipin pionier! Dhe mësimi yt i profesionit është vetëm fillimi. Me maturën profesionale, një kualifikim të mëtejshëm ose specializim ti mund të ndërtosh një karrierë shumë premtuese.

Ruf uns an unter

T 044 250 88 26

Na telefononi në

T 044 250 88 26