Më shpejt në të ardhmen

Në varësi të arsimimit paraprak ti mund ta bësh të shkurtuar mësimin e profesionit. Me një EFZ në një profesion të ngjashëm si një profesion teknik ndërtesash ose një profesioni tjetër ndërtimi, ose po ashtu me një maturë gjimnazi ti hyn direkt në vitin e dytë të mësimit të profesionit. Nëse ti ke bërë një EFZ në një profesion për mbështjelljen e ndërtesave, ti hyn madje menjëherë në vitin e tretë të mësimit të profesionit.

Sqaroje me ndërmarrjen për mësimin e profesionit dhe me seksionin për mësimin e profesionit në kantonin tënd, çfarë merret në konsideratë për ty. Për të marrë një miratim për mësimin e shkurtuar të profesionit duhet të paraqiten të paktën gjashtë muaj përvojë profesionale.

Mësimi i shkurtuar i profesionit merret në konsideratë për profesionet e mëposhtme: hermetizues:e EFZ, mbulues:e çatish EFZ, ndërtues:e fasadash EFZ, teneqepunues:e EFZ, zdrukthëtare / zdrukthëtar EFZ
La vlen të nuhatësh
Swissolar_Blog-Schnuppern
La vlen të nuhatësh
Mësim profesioni me maturë profesionale - çfarë duhet të di unë?
SOLA Blog Berufsmatura 1_Dauer
Mësim profesioni me maturë profesionale - çfarë duhet të di unë?
Si vazhdohet më tej pas mësimit tënd të profesionit?
SOLA Blog nach Lehre 1_Karriereweg
Si vazhdohet më tej pas mësimit tënd të profesionit?

Ruf uns an unter

T 044 250 88 26

Na telefononi në

T 044 250 88 26