HYRJA NË KARRIERË?

Me stazhin e shkurtuar, ju mund të hyni shpejt në industrinë diellore nga profesione të ngjashme.

slide-parallax01 Kualifikimi 1
slide-parallax02 Kualifikimi 2
slide-parallax03 Kualifikimi 3

KUALI
FIKACIONET

Ju keni përfunduar tashmë një praktikë në një profesion të ngjashëm. 1 / 3
Ju tashmë keni përvojë në industrinë diellore. 2 / 3
Ju keni mbaruar shkollën e mesme. 3 / 3

Më shpejt në të ardhmen

1/3
Praktika shtesë dyvjeçare për personat me EFZ nga profesione të ngjashme si teknologjia e ndërtimit
2/3
Praktika shtesë njëvjeçare me EFZ vulosës, çati, ndërtues fasadash, hidraulik dhe marangoz
3/3
Praktika shtesë dyvjeçare me diplomë të shkollës së mesme, diplomë specialisti ose pas përfundimit të praktikës si montues diellor: në EBA

PYETJE?

Ku mund të bëj një mësim profesioni?

Në rreth 150 ndërmarrje për mësim profesioni, edhe në afërsinë tënde.

Si duket jeta e përditshme e punës?

Materiali përgatitet në mëngjes, më pas ti udhëton me ekipin për në kantier. Kohëzgjatja e montimit dhe instalimit ndryshon në varësi të madhësisë së projektit dhe zgjat ndërmjet një jave dhe një muaji.

Kam frikë nga lartësitë, a është ky problem?

Respekti nga lartësia është i rëndësishëm në çati. Megjithatë, përdorimi i skelave dhe masave të tjera paraprake të sigurisë ndoshta do të ta heqin frikën. Për të përjetuar vetë si ndihet regjistrohu më mirë për një ditë prove në një ndërmarrje përkatëse.

A mësoj si të vë në funksion një sistem diellor?

Ti në fakt e mëson këtë gjatë mësimit trevjeçar të profesionit EFZ, por në mësimin dyvjeçar të profesionit instalues ​i paneleve diellore EBA, ti mëson vetëm si ta montosh atë.

A mund të bëj diplomën profesionale?

Po. Nëse ke rezultate të mira në shkollë, mund ta bësh këtë madje edhe gjatë mësimit tënd të profesionit. Bisedoje këtë më mirë me ndërmarrjen tënde të mësimit të profesionit.

Ruf uns an unter

T 044 250 88 26

Na telefononi në

T 044 250 88 26